ברוכים הבאים לעולם ה Mooc של Lnet
האתגר:
למידה משמעותית | חווית לומד | מכל מקום ובכל זמן | מגוון אמצעי קצה

מטרות אופרטיביות ללמידה ב - Mooc

לומד במרכז מעורב ופעיל בלמידה

תכולה

מטרה


תוכן/ נושא/ סוגיה. היכרות עם צוות הקורס / "האני מאמין שלי", תיאום ציפיות

הלומד יכיר

תוכן, מידע, מחקר, סוגיה, בעיה, דילמה

הלומד ייחשף

שיטות וכלים יישום

הלומד יתנסה

עבודה שיתופית, דיון, בלוג, כלים שיתופיים, כלי web.2

הלומד יבנה ידע בשיתוף עם עמיתיו

כלי משוב, כלים רפלקציה, הצגת תוצרים

הלומד ישתף בתובנות ובחוויותיו בהמשך ללמידה ולהתנסות

עקרונות וקווים מנחים ל - Mooc


התמודדות עם האתגר

פיצוח תוכן מותאם לקהל יעד
יצירת תוכן אינטראקטיבי
צילום ויצירת סרטונים
פיתוח והפקת חומרי למידה עדכניים
אפשרויות תמיכה ועזרה
אינטרקציה שוטפת עם הלומדים
מעקב אחר ביצועים

מבנה קורס ב - mooc

1. יחידת מבוא
2. יחידות לימוד
3. יחידת עזר – כלים ודוגמאות
4. וידוא הבנה ושביעות רצון
5. סיכום למידה

● התקדמות מותנית הישגים או זמן
● מבנה לינארי או לפי בחירה
● מטלה מלווה ללמידה

עיצוב חווית למידה

הפקת מגוון סרטונים, אנימציה, אינפוגרפיקה, סרטוני סמן, סרטונים אינטראקטיבים, צילום חוץ ופנים ועוד.
שימוש בסרטונים לתהליכי רתימה, העברת רציונאל, מסרים ותוכן, הצגת תסריטי אירוע וחשיפה לסוגיות או בעיות שונות.

מבנה יחידת מבוא

הכרות עם הלומד
תיאום ציפיות – לומד - קורס
הכרות ראשונית עם תוכן
● מה יודע הלומד על התוכן ?
● קדימון ללמידה (סרטון/טקסט/שאלון )
● מה ילמד בקורס?
● מטרות הקורס
תוך הקניית מיומנות שימוש במערכת הלמידה

מבנה יחידת לימוד

1. ערור תוכן, מה "יצא" ללומד מלימוד ביחידה
2. גוף התוכן – ידע
3. התנסות, אינטראקציה
4. וידוא הבנה
5. שביעות רצון לומד
6. סיכום

ההתנסות לומד

● התנסות אישית או בשיתוף עמיתים
● הגשת עבודה מסכמת מתגלגלת שהתפתחה
    לאורך הלמידה או מקבץ מטלות
● בחינה והערכה מסכמת
● Peer assessment

דוגמאותסרטון אנימציה

ביטחון ובטיחות

צילום בכיתה

למידה מטעויות החזרת מבחנים

שיעור חוץ

תנ"ך, שמשון הגיבור

שיעור חוץ כולל גרפיקה מלווה

נדידת ציפורים

הפקת פרסומת

אילו מורים היו מחשבים

סרטון "How To”

סרטון הדגמה WEBX

סרטון מונחה

בטיחות בגני ילדים – נהלי עבודה

Green Screen

העברת הרצאה מיטבית

Medium shot

הדגמת חוקים בהידרוסטטיקה

מאחורי הקלעיםחווית לקוח

תמיכה ושירות

טכנולוגיה והפקה

צוות ארט ופיתוח טכנולוגי

פיתוח

צוות טכנו פדגוגי