שאלות
שאלה 1
  1. מה הגובה מהקרקע של פיגום מספר 5? מ'
  2. מה הגובה מהקרקע של פיגום מספר 9? מ'
שאלה 2
  1. איזה פיגום נמצא בגובה 56 מ' מהקרקע?
  2. איזה פיגום נמצא בגובה 32 מ' מהקרקע?
שאלה 3
מה הביטוי האלגברי המייצג את הגובה H במטרים של כל אחד מהפיגומים מהקרקע? (n מייצג את מספר הפיגום)
H = × n