שאלות
שאלה 1
אורך משטח הישיבה הוא 50 ס"מ, עומק משטח הישיבה הוא 40 ס"מ, גובה הדרגש הוא 60 ס"מ.
מה שטח לוחות העץ הנחוצים לבניית הדרגש? סמ"ר
שאלה 2
אורך משטח הישיבה הוא 100 ס"מ, עומק משטח הישיבה הוא 40 ס"מ, גובה המשענת הוא 55 ס"מ.
מה שטח לוחות העץ (במ"ר) הנחוצים לבניית הדרגש? מ"ר
שאלה 3
אורך משטח הישיבה הוא 80 ס"מ, עומק משטח הישיבה הוא 30 ס"מ, שטח לוחות העץ הנחוצים לבניית הדרגש הוא 8,000 סמ"ר.
מה הגובה של משענת הדרגש? ס"מ
שאלה 4
רוצים לבנות דרגש עץ שישמש בני אדם שגובהם מעל 1.50 מ'.
האם הגיוני לבנות דרגש עץ שבו:
אורך משטח הישיבה הוא 15 ס"מ
עומק משטח הישיבה הוא 30 ס"מ
גובה המשענת הוא 200 ס"מ
שאלה 5
במפעל החליטו לייצר סדרה של דרגשים לשימוש של בני אדם שגובהם מעל 1.50 מ'.
שטח לוחות העץ לבניית הדרגש הוא 6,000 סמ"ר.
קבעו בכל סעיף האם הממדים הנתונים הגיוניים ומתאימים לבניית דרגש כזה:
  1. 44 ס"מa = , 45 ס"מ b = , 30 ס"מ= c

  2. 90 ס"מa = , 10 ס"מ b = , ס"מ= c

  3. 60 ס"מ a =  , 40 ס"מ b = , ס"מ= c

  4. 60 ס"מa = , 50 ס"מ b = , 40 ס"מ= c

שאלה 6
סמנו את כל הביטויים המתאימים לחישוב S – השטח של לוחות העץ הנחוצים לבניית הדרגש (ביטוי באמצעות a, b, c):