שביל האבנים הצהובות
כנס מקוון להדרכה אישית

בואו לעוף איתנו

08.03.22 | ה' אדר ב' תשפ"ב | 18:00-13:45

סדר יום

14:15-13:45

היכרות עם השותפים למסע

15:15-14:15

ניווט במציאות מורכבת
פתיחת הכנס והרצאה של ד"ר שי בן יוסף

16:15-15:15

מפשילים שרוולים
סדנאות לבחירה

16:30-16:15

הפסקה פעילה

17:15-16:30

גמישות פדגוגית ניהולית
שיחה עם אייל רם, סמנכ"ל ומנהל מִנהל עובדי הוראה

18:00-17:15

ג'ז כתפיסה מנהיגותית
ד"ר רז יצחקי

משוב סיום

מתנה לדרך

סדנאות לבחירה

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...