פזמון ליקינתון - page 1

ִּ
פ
ְ
מוֹז
ִּ
ל
ִּ
ן
ִּ
י
ִּ
ק
ְ
ןוֹתּינ
ִּ
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
ִּ
ג
ְ
ר
ֶּ
ב
ְ
ד
ְ
גוֹל
ִּ
אָה
ֵ
ל
ִּ
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook