מי אשם? - page 1

ִ
אָמ
ִ
י
ִ
םש
ִ
: מאת
ִ
טיין
ְ
ש
ְ
ג
ְ
ר
ֶּ
ב
ִ
ה
ָ
י
ְ
נ
ַ
פ
1,2,3,4,5,6,7,8,9 10
Powered by FlippingBook