התרנגולים והשועל - page 1

ל
ָ
שּׁוּע
ַ
ה
ְ
ים ו
ִ
גוֹל
ְ
נ
ְ
ר
ַ
ת
ַ
ה
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
אליק
ַ
חמן בּי
ַ
חיים נ
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 18
Powered by FlippingBook