גשם בוא - page 1

ֶּ
ג
ֶּ
םש
ֶּ
אוֹבּ
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
ֶֶּּ
ת
ֶּ
ר
ֶּ
צ
ֶּ
א
ֶּ
ה
ֶּ
רת
ֶּ
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook