דילי - page 1

י
ִּ
יל
ִּ
ד
ת:
ֵ
א
ֵ
מ
יר
ִּ
נ
ְׂ
יק ש
ִּ
יר
ִּ
מ
1...,2,3,4,5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 36
Powered by FlippingBook