אבינו מלכנו - page 3

ה
זינוּ א
נוּ
ֵּ
ינוּ מלכ
ִ
אָב
"
ביצוּ ב
ע
הז
מ
ת ר
ב
רב
ר
ה ס
ט
ר
ֵּ
ייס
:דנ
1,4,5,6,7 2,8
Powered by FlippingBook