עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה

כנס ארצי 11 מקוון
”מדע וטכנולוגיה בראי שינוי האקלים”

לחצו על הכפתורים לצפייה בתערוכה עבור חטיבת ביניים או יסודי

`

תערוכת כרזות
יסודי

תערוכת כרזות
חטיבת ביניים