גדילה ודעיכה - חיידקים
גדילה
דעיכה
אחוז
ערך התחלתי
זמן
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 זמן (בשעות) מספר חיידקים (במיליונים)
= 500000 חיידקים