תנועה במקטעי דרך
קטע הדרך כיוון הנסיעה מהירות
(קמ"ש)
זמן
(שעות)
דרך
(ק"מ)
1
קטע דרך
מהירות
(קמ"ש)
זמן
(שעות)
דרך
(ק"מ)
1 --- --- ---
מרחק (ק"מ)
זמן (ש')