לחיצה על PLAY עוברת לדף הבא , לחיצה על STOP לא עושה כלום
לחיצה על PLAY "משגע" את הסרטון
לא מגיב לכפתורים - מנגן בכניסה למרות שמוגדר לא לנגן
עובד בסדר