עבור מסלול מספר 1
שאלות
שאלה 1
  1. מהי מהירות המכונית בחלקים הישרים של המסלול? קמ"ש
  2. מהי מהירות המכונית בק"מ ה- 0.6 מקו הזינוק?
    קמ"ש
  3. מהי מהירות המכונית בק"מ ה- 2.1 מקו הזינוק?
    קמ"ש
שאלה 2
מהו המרחק המשוער בין קו הזינוק להתחלת הקטע הישר השלישי של המסלול?
שאלה 3
באיזה מרחק (בערך) מקו הזינוק נרשמה המהירות הנמוכה ביותר?
שאלה 4
מה אתם יכולים לומר על מהירות המכונית בין הק"מ ה-0.65 מקו הזינוק והק"מ ה-0.85 מקו הזינוק?