הוראות ללוח משחק

בחברת משחקים מתכננים לוחות משחק בצורת ריבוע. הלוחות מורכבים ממשבצות ריקות או ממשבצות שעליהן משורטטים עיגולים לפי חוקיות שניתן לראות בשרטוט:

בעזרת כפתורי הבחירה ניתן לבחור את גודל לוח המשחק או לבחור את מספר העיגולים שיופיעו על הלוח