השיעורים שלי

חמישי16.07
 • image
  • 18:00-19:00 שיעור פרטי
  • מתמטיקה, 4 יחידות לימוד
  • מיכל טורסו
  כניסה לשיעור
 • image
  • 18:00-19:00 עזרה בשיעור בית
  • מתמטיקה, 4 יחידות לימוד
  • מיכל טורסו
  כניסה לשיעור
 • image
  • 18:00-19:00 עזרה בשיעור בית
  • מתמטיקה, 4 יחידות לימוד
  • מיכל טורסו

  הז רועיש לטבל ךנוצרבש חוטב התא םאה?

  דע םירועיש לטבל רתומ 48 ןתינש לככ טיעמהל שי רועישה דעומ ינפל תועש השעמה תרמוח לע תוארתה דוע םירועיש לוטיבב

  הרזח
 • image
  • 18:00-19:00 עזרה בשיעור בית
  • מתמטיקה, 4 יחידות לימוד
  • מיכל טורסו
  השיעור בוטל קביעת מועד חדש
 • image
  • 18:00-19:00 עזרה בשיעור בית
  • מתמטיקה, 4 יחידות לימוד
  • מיכל טורסו

  רועיש דעומ יוניש

  יום חמישי

  רועיש ןוכדע לוטיב
 • image
  • 18:00-19:00 שיעור פרטי
  • מתמטיקה, 4 יחידות לימוד
  • מיכל טורסו
  השיעור עודכן