הערות

הערות שהתלמיד רואה

סיכום שאלות

מספר ציון הערות לשאלה
1 7/10 מה חושבים תינוקות בני יומיים? מחקר שנערך בבית החולים בנהרייה, מגלה כי כבר עם לידתם לתינוקות יש יכולות קוגניטיביות (שכליות) של עיבוד ושל קליטה. המחקר ארך
2 7/10 מה חושבים תינוקות בני יומיים? מחקר שנערך בבית החולים בנהרייה, מגלה כי כבר עם לידתם לתינוקות יש יכולות קוגניטיביות (שכליות) של עיבוד ושל קליטה. המחקר ארך
3 6/10 מה חושבים תינוקות בני יומיים? מחקר שנערך בבית החולים בנהרייה, מגלה כי כבר עם לידתם לתינוקות יש יכולות קוגניטיביות (שכליות) של עיבוד ושל קליטה. המחקר ארך
ציון כולל 60/100 טוב מאד, המשך כך

מתוך 10